General Motors Company (GM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 8,59 8,26 7,74 9,53 10,64
Rotacja należności 13,88 11,76 17,18 15,24 20,19
Rotacja zobowiązań 5,03 4,62 4,93 4,89 5,26
Rotacja kapitału pracującego 10,73 4,91 3,74 5,30 27,11

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 42,51 44,20 47,15 38,30 34,30
Cykl należności dni 26,29 31,05 21,25 23,94 18,08
Cykl zobowiązań dni 72,61 79,06 74,02 74,57 69,33

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,41 3,46 3,09 3,25 3,54
Rotacja aktywów razem 0,63 0,59 0,52 0,52 0,60