General Motors Company (GM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 7,74 9,53 10,64 12,29 10,77
Rotacja należności 17,18 15,24 20,19 22,45 17,83
Rotacja zobowiązań 4,93 4,89 5,26 5,41 4,80
Rotacja kapitału pracującego 3,74 5,30 27,11

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 47,15 38,30 34,30 29,69 33,88
Cykl należności dni 21,25 23,94 18,08 16,26 20,47
Cykl zobowiązań dni 74,02 74,57 69,33 67,45 76,04

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 3,09 3,25 3,54 3,79 4,02
Rotacja aktywów razem 0,52 0,52 0,60 0,65 0,69