General Motors Company (GM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 913 000 19 674 000 6 247 000 6 581 000 7 916 000 -3 880 000
Amortyzacja 11 290 000 24 102 000 0 0 0 0
Zmiana stanu należności -1 455 000 6 753 000 1 238 000 248 000 -1 615 000 -1 474 000
Zmiana stanu zapasów -10 609 000 15 741 000 -163 000 582 000 -847 000 -3 125 000
Zmiana stanu gotówki -26 049 000 28 314 000 5 260 000 -3 032 000 2 985 000 -976 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 042 000 30 376 000 16 670 000 15 021 000 15 256 000 17 328 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -21 187 000 -44 222 000 -5 300 000 -7 592 000 -8 761 000 -8 453 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -17 882 000 -32 710 000 -21 826 000 -10 899 000 -20 763 000 -27 572 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 384 000 3 488 000 5 552 000 -4 677 000 11 454 000 12 584 000