General Motors Company (GM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 10 022 000 8 913 000 9 837 000 6 247 000 6 581 000 7 916 000 -3 880 000
Amortyzacja 11 888 000 11 290 000 12 051 000 0 0 0 0
Zmiana stanu należności -955 000 -1 455 000 -641 000 1 238 000 248 000 -1 615 000 -1 474 000
Zmiana stanu zapasów 1 094 000 -10 609 000 2 753 000 -163 000 582 000 -847 000 -3 125 000
Zmiana stanu gotówki -4 837 000 -26 049 000 -362 000 5 260 000 -3 032 000 2 985 000 -976 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 930 000 16 042 000 15 188 000 16 670 000 15 021 000 15 256 000 17 328 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -24 610 000 -21 187 000 -22 111 000 -5 300 000 -7 592 000 -8 761 000 -8 453 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 663 000 -17 882 000 -16 355 000 -21 826 000 -10 899 000 -20 763 000 -27 572 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 354 000 384 000 1 744 000 5 552 000 -4 677 000 11 454 000 12 584 000