General Motors Company (GM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 26 466 000 31 303 000 28 676 000 29 038 000 23 778 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 820 000 48 912 000 55 813 000 54 490 000 49 473 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 161 234 000 151 210 000 133 712 000 136 698 000 138 340 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,53 0,63 0,61 0,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($26 466 000K + $37 820 000K) ÷ $161 234 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
General Motors Company
GM
0,40
Ford Motor Co.
F
0,18
Tesla Inc
TSLA
1,13