Franklin Electric Co., Inc. (FELE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 790 40 536 130 787 64 405 59 173
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 916 37 963 27 708 29 466 33 758
Należności w tys. USD 230 404 196 173 159 827 173 327 172 899
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 405 769 396 014 203 704 185 764 255 857
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,69 1,56 1,44 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 790K + $36 916K + $230 404K) ÷ $405 769K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
0,77
Generac Holdings Inc
GNRC
0,78
Regal Rexnord Corp
RRX
1,65