Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 480 4 186 5 208 4 976 5 886 5 011 5 575 3 499
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 69 588 47 913 42 411 45 024 40 201 27 505 24 754 30 185
Należności w tys. USD 69 067 68 486 84 699 98 455 68 610 63 052 85 693 91 302
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 328 851 287 291 279 713 376 433 354 542 322 256 316 002 329 032
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,42 0,47 0,39 0,32 0,30 0,37 0,38

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 480K + $69 588K + $69 067K) ÷ $328 851K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chesapeake Utilities Corp
CPK
0,43
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
1,30