Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 204 4 976 3 499 6 985 6 089
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 519 45 024 30 185 25 492 40 327
Należności w tys. USD 94 628 98 455 91 302 90 458 128 203
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 369 023 376 433 329 032 423 324 528 234
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,39 0,38 0,29 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 204K + $60 519K + $94 628K) ÷ $369 023K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chesapeake Utilities Corp
CPK
0,44
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
0,58