Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 904 6 204 4 976 3 499 6 985
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 663 60 519 45 024 30 185 25 492
Należności w tys. USD 108 212 94 628 98 455 91 302 90 458
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 386 384 369 023 376 433 329 032 423 324
Wskaźnik płynności szybkiej 0,39 0,44 0,39 0,38 0,29

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 904K + $38 663K + $108 212K) ÷ $386 384K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chesapeake Utilities Corp
CPK
0,39
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
1,10