Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 204 2 480 4 186 5 208 4 976 5 886 5 011 5 575
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 519 69 588 47 913 42 411 45 024 40 201 27 505 24 754
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 369 023 328 851 287 291 279 713 376 433 354 542 322 256 316 002
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,22 0,18 0,17 0,13 0,13 0,10 0,10

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 204K + $60 519K) ÷ $369 023K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Chesapeake Utilities Corp
CPK
0,18
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
0,29