Comcast Corp (CMCSA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 17 422 000 11 740 000 5 500 000 3 814 000 3 437 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 176 000 3 535 000 8 600 000 6 884 000 4 077 000
Należności w tys. USD 24 016 000 11 466 000 11 292 000 11 104 000 8 546 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 58 696 000 28 796 000 30 292 000 27 603 000 21 561 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 0,93 0,84 0,79 0,74

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($17 422 000K + $8 176 000K + $24 016 000K) ÷ $58 696 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Comcast Corp
CMCSA
0,85
Dish Network Corp
DISH
1,07