Comcast Corp (CMCSA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 121 427 000 116 385 000 103 564 000 108 942 000 94 507 000 84 526 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 121 427 000 116 385 000 103 564 000 108 942 000 94 507 000 84 526 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 46 769 000 43 314 000 39 850 000 40 424 000 35 130 000 31 330 000
Zysk operacyjny 22 087 000 22 823 000 17 380 000 20 620 000 18 304 000 17 545 000
Koszty odsetek netto 3 896 000 4 281 000 4 588 000 4 567 000 3 542 000 3 086 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 285 000 19 092 000 14 065 000 16 996 000 15 242 000 15 322 000
Podatek dochodowy 4 359 000 5 259 000 3 364 000 3 673 000 3 380 000 -7 578 000
Udziały niekontrolujące -445 000 -325 000 167 000 266 000 131 000 186 000
Zysk (strata) netto 5 371 000 14 158 000 10 534 000 13 057 000 11 731 000 22 714 000