Charter Communications Inc. (CHTR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 645 000 1 202 000 998 000 3 483 000 551 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 451 000 772 000 707 000 761 000 446 000
Należności w tys. USD 2 921 000 5 158 000 2 201 000 2 227 000 1 733 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 065 000 24 916 000 9 875 000 12 385 000 12 095 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,33 0,29 0,40 0,52 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($645 000K + $451 000K + $2 921 000K) ÷ $12 065 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Charter Communications Inc.
CHTR
0,33
Cable One Inc
CABO
1,42
Comcast Corp
CMCSA
0,78
Warner Bros. Discovery Inc
WBD
0,93