Charter Communications Inc. (CHTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 54 607 000 54 022 000 51 682 000 48 097 000 45 764 000 43 634 000 41 581 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 29 224 000 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 54 607 000 54 022 000 51 682 000 48 097 000 16 540 000 43 634 000 41 581 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 653 000 3 339 000 3 071 000 3 031 000 0 3 042 000 2 420 000
Zysk operacyjny 12 506 000 12 243 000 10 855 000 8 463 000 6 477 000 5 379 000 4 558 000
Koszty odsetek netto 5 188 000 4 556 000 4 037 000 3 848 000 3 797 000 3 540 000 3 090 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 854 000 7 462 000 6 388 000 4 302 000 2 431 000 1 686 000 1 028 000
Podatek dochodowy 1 593 000 1 613 000 1 068 000 626 000 439 000 180 000 -9 087 000
Udziały niekontrolujące 704 000 794 000 666 000 454 000 324 000 276 000 220 000
Zysk (strata) netto 4 557 000 5 055 000 4 654 000 3 222 000 1 668 000 1 230 000 9 895 000