Wendy`s Co (WEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 745 889 249 438 306 989 300 195 431 405
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 963 30 584 88 000 14 148 12 017
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 387 999 426 925 413 308 349 698 284 185
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,99 0,66 0,96 0,90 1,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($745 889K + $26 963K) ÷ $387 999K
= 1,99


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Wendy`s Co
WEN
1,99
Chipotle Mexican Grill
CMG
1,07
Shake Shack Inc
SHAK
2,21