Wendy`s Co (WEN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja zapasów 108,45 103,08 129,95 153,57 148,79
Rotacja należności 18,00 15,87 15,78 14,55 14,48
Rotacja zobowiązań 17,57 14,86 19,80 26,32 25,23
Rotacja kapitału pracującego 3,13 11,43 6,32 8,36 4,17

Średnia liczba dni

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 3,37 3,54 2,81 2,38 2,45
Cykl należności dni 20,28 23,00 23,13 25,09 25,21
Cykl zobowiązań dni 20,77 24,56 18,44 13,87 14,47

Długoterminowe

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,34 2,09 1,89 1,75 1,31
Rotacja aktywów razem 0,38 0,37 0,34 0,34 0,37