Wendy`s Co (WEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 095 500 1 897 000 1 733 820 1 709 000 1 589 940 1 223 410
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 773 169 611 680 614 907 597 530 548 588 512 947
Zysk ze sprzedaży brutto 1 322 340 1 285 320 1 118 920 1 111 470 1 041 350 710 461
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 685 739 654 721 552 236 538 322 539 355 208 581
Zysk operacyjny 332 364 329 746 281 830 273 842 256 807 280 505
Koszty odsetek netto 122 319 109 185 117 737 115 971 119 618 118 059
Pozostałe przychody (koszty) 23 683 14 468 8 397 11 418 6 387 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 505 240 578 152 795 171 481 574 916 101 019
Podatek dochodowy 66 135 40 186 34 963 34 541 114 801 -93 010
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 177 370 200 392 117 832 136 940 460 115 194 029