Shake Shack Inc (SHAK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(28 gru 2022)
2021
(29 gru 2021)
2020
(30 gru 2020)
2019
(25 gru 2019)
2018
(26 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 311 228 382 406 183 760 73 607 86 863
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 699 9 763 7 074 1 877 1 984
Należności w tys. USD 13 877 13 657 9 464 9 970 10 523
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 147 718 121 497 109 705 99 392 59 948
Wskaźnik płynności szybkiej 2,30 3,34 1,83 0,86 1,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($311 228K + $14 699K + $13 877K) ÷ $147 718K
= 2,30


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Shake Shack Inc
SHAK
2,30
Wendy`s Co
WEN
2,29