Shake Shack Inc (SHAK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(28 gru 2022)
2021
(29 gru 2021)
2020
(30 gru 2020)
2019
(25 gru 2019)
2018
(26 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 900 486 739 893 522 867 594 519 459 310
Aktywa razem w tys. USD 1 494 860 1 457 570 1 145 350 968 268 610 532
Rotacja aktywów razem 0,60 0,51 0,46 0,61 0,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $900 486K ÷ $1 494 860K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Shake Shack Inc
SHAK
0,60
Wendy`s Co
WEN
0,38