Shake Shack Inc (SHAK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(28 gru 2022)
2021
(29 gru 2021)
2020
(30 gru 2020)
2019
(25 gru 2019)
2018
(26 gru 2018)
2017
(27 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 900 486 739 893 522 867 594 519 459 310 358 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 261 584 218 262 153 335 168 176 126 096 98 337
Zysk ze sprzedaży brutto 638 902 521 631 369 532 426 343 333 214 260 473
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 187 298 145 224 115 842 114 100 85 430 67 200
Zysk operacyjny -24 469 -14 221 -33 725 27 037 32 628 34 421
Koszty odsetek netto 1 518 1 577 815 434 2 415 1 643
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 285 -17 335 -45 477 27 514 30 810 160 293
Podatek dochodowy 1 682 -7 224 57 3 386 8 862 151 409
Udziały niekontrolujące -1 876 -1 456 -3 376 4 301 6 769 9 204
Zysk (strata) netto -24 091 -8 655 -42 158 19 827 15 179 -320