Shake Shack Inc (SHAK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(27 gru 2023)
2022
(28 gru 2022)
2021
(29 gru 2021)
2020
(30 gru 2020)
2019
(25 gru 2019)
2018
(26 gru 2018)
2017
(27 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 087 530 900 486 739 893 522 867 594 519 459 310 358 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 305 041 261 584 218 262 153 335 168 176 126 096 98 337
Zysk ze sprzedaży brutto 782 492 638 902 521 631 369 532 426 343 333 214 260 473
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 209 388 187 298 145 224 115 842 114 100 85 430 67 200
Zysk operacyjny 8 928 -24 469 -14 221 -33 725 27 037 32 628 34 421
Koszty odsetek netto 1 717 1 518 1 577 815 434 2 415 1 643
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 980 -24 285 -17 335 -45 477 27 514 30 810 160 293
Podatek dochodowy -4 010 1 682 -7 224 57 3 386 8 862 151 409
Udziały niekontrolujące 726 -1 876 -1 456 -3 376 4 301 6 769 9 204
Zysk (strata) netto 20 264 -24 091 -8 655 -42 158 19 827 15 179 -320