Norfolk Southern Corp. (NSC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 12 156 000 12 745 000 11 142 000 9 789 000 11 296 000 11 458 000 10 551 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 12 156 000 12 745 000 11 142 000 9 789 000 11 296 000 11 458 000 10 551 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 3 967 000 4 809 000 4 447 000 3 387 000 3 989 000 3 904 000 3 582 000
Koszty odsetek netto 722 000 692 000 646 000 625 000 604 000 557 000 554 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 320 000 4 130 000 3 878 000 2 530 000 3 491 000 3 469 000 3 128 000
Podatek dochodowy 493 000 860 000 873 000 517 000 769 000 803 000 -2 276 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 824 000 3 268 000 3 003 000 2 010 000 2 717 000 2 660 000 5 400 000