Moog, Inc. (MOG.A)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(1 paź 2022)
2022/Q3
(2 lip 2022)
2022/Q2
(2 kwi 2022)
2022/Q1
(1 sty 2022)
2021/Q4
(2 paź 2021)
2021/Q3
(3 lip 2021)
2021/Q2
(3 kwi 2021)
2021/Q1
(2 sty 2021)
2020/Q4
(3 paź 2020)
2020/Q3
(27 cze 2020)
2020/Q2
(28 mar 2020)
Zysk (strata) netto 46 016 29 416 50 409 29 087 46 265 34 568 36 122 48 688 37 842 -77 977 -12 590 49 745
Amortyzacja 21 384 22 222 21 116 22 359 22 692 23 353 22 748 22 570 21 488 21 266 22 068 21 971
Zmiana stanu należności 1 066 340 990 262 973 771 931 297 891 588 945 929 896 998 922 092 872 843 855 535 896 658 1 007 730
Zmiana stanu zapasów 648 160 588 466 592 358 591 601 597 444 613 095 632 359 636 580 646 627 623 043 609 189 589 493
Zmiana stanu gotówki 143 069 103 895 93 912 120 395 105 205 99 599 90 550 90 110 97 639 84 583 102 323 115 984
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 083 62 538 4 067 23 012 157 185 62 646 93 213 43 272 94 095 91 330 107 143 38 598
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 125 -32 718 -32 626 -37 028 -37 059 -40 161 -30 554 -37 710 -20 309 -17 861 -16 960 -26 153
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 293 1 948 -37 119 -48 425 277 -28 599 -28 834 -37 311 -96 413 -18 076 -16 683 -26 534
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 59 396 -37 036 11 873 41 840 -151 585 -24 294 -64 111 -11 551 12 961 -97 029 -103 975 -18 152