Middleby Corp. (MIDD)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 436 569 488 492 207 294 352 240 317 152
Kapitał własny w tys. USD 2 797 750 2 494 280 1 976 650 1 946 810 1 665 200
ROE 15,60% 19,58% 10,49% 18,09% 19,05%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $436 569K ÷ $2 797 750K
= 15,60%


Analiza porównawcza

2022