McDonald`s Corp (MCD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 709 200 3 449 100 898 500 866 000 2 463 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 511 300 632 700 385 000 694 600 828 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 020 000 6 181 200 3 621 000 2 973 500 2 890 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,30 0,66 0,35 0,52 1,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 709 200K + $511 300K) ÷ $4 020 000K
= 1,30


Analiza porównawcza

2021