McDonald`s Corp (MCD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 583 800 4 709 200 3 449 100 898 500 866 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 673 400 511 300 632 700 385 000 694 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 802 100 4 020 000 6 181 200 3 621 000 2 973 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,86 1,30 0,66 0,35 0,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 583 800K + $673 400K) ÷ $3 802 100K
= 0,86


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
McDonald`s Corp
MCD
0,86
Yum Brands Inc.
YUM
0,31