Honeywell International Inc (HON)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 095 000 10 110 000 11 523 000 15 220 000 10 416 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 699 000 1 894 000 1 881 000 1 639 000 1 973 000
Należności w tys. USD 7 530 000 7 440 000 6 830 000 6 827 000 7 493 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 539 000 19 938 000 19 508 000 19 197 000 18 098 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 0,98 1,04 1,23 1,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 095 000K + $1 699 000K + $7 530 000K) ÷ $18 539 000K
= 0,93


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Honeywell International Inc
HON
0,93
AAR Corp.
AIR
1,41
Barnes Group Inc.
B
1,37
General Electric Co.
GE
0,81
RTX Corp
RTX
0,78