Honeywell International Inc (HON)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 110 000 23 046 000 15 220 000 10 416 000 10 910 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 894 000 3 762 000 1 639 000 1 973 000 1 618 000
Należności w tys. USD 7 440 000 13 660 000 6 827 000 7 493 000 7 508 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 938 000 39 016 000 19 197 000 18 098 000 18 924 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,04 1,23 1,10 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 110 000K + $1 894 000K + $7 440 000K) ÷ $19 938 000K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Honeywell International Inc
HON
0,98
AAR Corp.
AIR
1,25
Barnes Group Inc.
B
1,47
General Electric Co.
GE
0,83
Raytheon Technologies Corporation
RTX
0,81