CSX Corp. (CSX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 715 000 4 166 000 3 781 000 2 765 000 3 331 000 3 308 000 5 470 000
Amortyzacja 1 611 000 1 500 000 1 420 000 1 383 000 1 349 000 1 331 000 1 315 000
Zmiana stanu należności 80 000 -983 000 236 000 -74 000 -24 000 40 000 32 000
Zmiana stanu zapasów 105 000 -337 000 37 000 41 000 -2 000 -109 000 -35 000
Zmiana stanu gotówki -651 000 -2 545 000 -815 000 1 177 000 843 000 692 000 -601 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 549 000 5 619 000 5 099 000 4 263 000 4 850 000 4 641 000 3 472 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 281 000 -2 133 000 -1 791 000 -1 626 000 -1 657 000 -1 745 000 -2 040 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 287 000 -2 131 000 -1 877 000 -649 000 -2 102 000 -1 684 000 -1 495 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 867 000 -3 769 000 -4 112 000 -1 443 000 -2 648 000 -2 500 000 -2 179 000