Mosaic Company (MOS)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 357 400 8 681 700 8 906 300 9 587 300 7 409 400
Należności w tys. USD 1 658 000 1 062 500 983 400 987 700 783 900
Rotacja należności 7,45 8,17 9,06 9,71 9,45

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $12 357 400K ÷ $1 658 000K
= 7,45