Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 437 800 1 945 100 1 977 800 1 970 300 1 957 900
Zapasy w tys. USD 1 607 600 746 500 760 400 673 800 638 800
Rotacja zapasów 2,76 2,61 2,60 2,92 3,06

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 437 800K ÷ $1 607 600K
= 2,76