Rotacja należności

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 203 400 3 942 200 4 067 700 4 070 400 4 000 300
Należności w tys. USD 2 670 000 1 283 400 1 325 400 1 309 400 1 277 800
Rotacja należności 3,45 3,07 3,07 3,11 3,13

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $9 203 400K ÷ $2 670 000K
= 3,45