PVH Corp (PVH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(4 lut 2018)
Rotacja zapasów 2,84 2,37 2,80 2,51 2,53
Rotacja należności 11,96 10,70 12,95 12,01 12,80
Rotacja zobowiązań 3,14 2,99 5,12 4,71 4,52
Rotacja kapitału pracującego 10,57 5,24 9,59 7,18 7,69

Średnia liczba dni

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(4 lut 2018)
Cykl zapasów dni 128,49 154,13 130,45 145,41 144,47
Cykl należności dni 30,51 34,11 28,18 30,38 28,51
Cykl zobowiązań dni 116,32 122,28 71,28 77,57 80,78

Długoterminowe

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(4 lut 2018)
Rotacja aktywów trwałych 10,10 7,57 9,65 9,81 9,91
Rotacja aktywów razem 0,74 0,54 0,73 0,81 0,75