Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 103,08
Rotacja należności 10,19 9,93 8,98 9,53 10,22
Rotacja zobowiązań 7,60 7,00 7,14 8,09 11,26
Rotacja kapitału pracującego 56,27 403,71 5,91

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 3,54
Cykl należności dni 35,81 36,75 40,63 38,31 35,71
Cykl zobowiązań dni 48,03 52,11 51,13 45,12 32,41

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 5,45 4,58 4,78 4,60 3,46
Rotacja aktywów razem 1,10 0,97 1,07 1,38 1,11