Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 494 230 1 374 480 1 293 050 1 155 090 1 322 590
Kapitał własny w tys. USD 1 430 990 1 554 080 1 739 020 1 823 910 1 614 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,04 0,88 0,74 0,63 0,82

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 494 230K ÷ $1 430 990K
= 1,04


Analiza porównawcza

2021