Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 429 100 1 494 230 1 374 480 1 293 050 1 155 090
Aktywa razem w tys. USD 3 080 060 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,46 0,48 0,45 0,40 0,36

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 429 100K ÷ $3 080 060K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022