Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD -62 485 -211 656 135 783 127 056 107 337
Koszty odsetek netto w tys. USD 81 285 61 975 48 605 51 402 46 294
Wskaźnik pokrycia odsetek -0,77 -3,42 2,79 2,47 2,32

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $-62 485K ÷ $81 285K
= -0,77


Analiza porównawcza

2021