Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 55 681 -2 274 -22 804 -92 490 -143 517 -96 305 -126 456 -183 543
Kapitał własny w tys. USD 1 441 180 1 443 450 1 458 250 1 429 150 1 430 990 1 451 640 1 471 660 1 500 820
ROE 3,86% -0,16% -1,56% -6,47% -10,03% -6,63% -8,59% -12,23%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $55 681K ÷ $1 441 180K
= 3,86%


Analiza porównawcza

2022/Q4