Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -143 517 -163 480 54 852 193 005 98 269
Kapitał własny w tys. USD 1 430 990 1 554 080 1 739 020 1 823 910 1 614 900
ROE -10,03% -10,52% 3,15% 10,58% 6,09%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-143 517K ÷ $1 430 990K
= -10,03%


Analiza porównawcza

2021