Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -143 517 -163 480 54 852 193 005 98 269
Aktywa razem w tys. USD 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090 3 115 310
ROA -4,65% -5,31% 1,68% 6,09% 3,15%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-143 517K ÷ $3 087 320K
= -4,65%


Analiza porównawcza

2021