Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD -62 485 -211 656 135 783 127 056 107 337
Aktywa razem w tys. USD 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090 3 115 310
Operacyjny ROA -2,02% -6,87% 4,16% 4,01% 3,45%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-62 485K ÷ $3 087 320K
= -2,02%


Analiza porównawcza

2021