Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -143 517 -163 480 54 852 193 005 98 269
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210 945 277
Marża zysku netto -23,29% -44,21% 4,77% 18,24% 10,40%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-143 517K ÷ $616 188K
= -23,29%


Analiza porównawcza

2021