Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD -145 897 -182 753 62 610 204 525 108 649
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210 945 277
Marża zysku brutto -23,68% -49,42% 5,45% 19,33% 11,49%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-145 897K ÷ $616 188K
= -23,68%


Analiza porównawcza

2021