Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 63,72% 65,48% 65,79% 65,25% 64,50% 62,65% 60,92% 55,03%
Marża zysku operacyjnego 10,92% 7,17% 6,20% -0,43% -10,14% -18,88% -40,46% -97,73%
Marża zysku brutto 6,00% 0,28% -1,99% -12,45% -23,68% -19,81% -35,35% -80,95%
Marża zysku netto 5,58% -0,24% -2,62% -12,52% -23,29% -19,72% -33,33% -75,76%

Zwrot z inwestycji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Operacyjny ROA 3,54% 2,18% 1,75% -0,10% -2,02% -2,96% -4,91% -7,83%
ROA 1,81% -0,07% -0,74% -3,04% -4,65% -3,09% -4,05% -6,07%
Zwrot z kapitału całkowitego 3,79% 2,34% 1,87% -0,11% -2,14% -3,13% -5,18% -8,24%
ROE 3,86% -0,16% -1,56% -6,47% -10,03% -6,63% -8,59% -12,23%