Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 305 103 517 377 389 823 110 841 91 413
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 060 5 446 6 456 0 0
Należności w tys. USD 37 562 28 528 8 966 36 542 34 804
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 552 84 051 62 878 119 999 116 541
Wskaźnik płynności szybkiej 2,93 6,56 6,44 1,23 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($305 103K + $5 060K + $37 562K) ÷ $118 552K
= 2,93


Analiza porównawcza

2022