Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 408 532 349 382 312 525 255 477 588 205 575 797 554 778 403 792
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 552 119 483 100 430 92 818 84 051 92 463 83 439 61 635
Wskaźnik płynności bieżącej 3,45 2,92 3,11 2,75 7,00 6,23 6,65 6,55

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $408 532K ÷ $118 552K
= 3,45


Analiza porównawcza

2022/Q4