Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 588 205 444 208 231 488 196 412 166 269
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 051 62 878 119 999 116 541 106 935
Wskaźnik płynności bieżącej 7,00 7,06 1,93 1,69 1,55

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $588 205K ÷ $84 051K
= 7,00


Analiza porównawcza

2021