Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 408 532 588 205 444 208 231 488 196 412
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 552 84 051 62 878 119 999 116 541
Wskaźnik płynności bieżącej 3,45 7,00 7,06 1,93 1,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $408 532K ÷ $118 552K
= 3,45


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Xenia Hotels & Resorts Inc
XHR
3,45
Four Corners Property Trust Inc
FCPT
2,34
JBG SMITH Properties
JBGS
2,40
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
4,54