Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 997 607 938 044 870 160 738 683 616 188 488 254 379 424 242 275
Property, plant and equipment w tys. USD 2 601 540 2 606 510 2 688 500 2 709 080 2 399 380 2 466 600 2 497 780 2 539 150
Rotacja aktywów trwałych 0,38 0,36 0,32 0,27 0,26 0,20 0,15 0,10

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $997 607K ÷ $2 601 540K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022/Q4