Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 997 607 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210
Property, plant and equipment w tys. USD 2 601 540 2 399 380 2 568 470 2 926 370 2 875 150
Rotacja aktywów trwałych 0,38 0,26 0,14 0,39 0,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $997 607K ÷ $2 601 540K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022