Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 997 607 938 044 870 160 738 683 616 188 488 254 379 424 242 275
Aktywa razem w tys. USD 3 080 060 3 092 370 3 075 380 3 040 090 3 087 320 3 116 910 3 126 210 3 022 760
Rotacja aktywów razem 0,32 0,30 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $997 607K ÷ $3 080 060K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022/Q4