Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 997 607 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210
Aktywa razem w tys. USD 3 080 060 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090
Rotacja aktywów razem 0,32 0,20 0,12 0,35 0,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $997 607K ÷ $3 080 060K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Xenia Hotels & Resorts Inc
XHR
0,32
Four Corners Property Trust Inc
FCPT
0,10
JBG SMITH Properties
JBGS
0,10
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
0,12