Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210 945 277
Aktywa razem w tys. USD 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090 3 115 310
Rotacja aktywów razem 0,20 0,12 0,35 0,33 0,30

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $616 188K ÷ $3 087 320K
= 0,20


Analiza porównawcza

2021