Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 071 000 5 099 000 5 325 000 6 147 000 5 419 000
Aktywa razem w tys. USD 17 340 000 17 652 000 16 311 000 16 406 000 17 249 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,29 0,33 0,37 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 071 000K ÷ $17 340 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022