Weyerhaeuser Co. (WY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 3 123 000 3 602 000 1 650 000 704 000 1 470 000
Aktywa razem w tys. USD 17 340 000 17 652 000 16 311 000 16 406 000 17 249 000
Operacyjny ROA 18,01% 20,41% 10,12% 4,29% 8,52%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $3 123 000K ÷ $17 340 000K
= 18,01%


Analiza porównawcza

2022