Weyerhaeuser Co. (WY)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 620 000 4 098 000 2 085 000 1 142 000 1 884 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 184 000 10 201 000 7 532 000 6 554 000 7 476 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 35,55% 40,17% 27,68% 17,42% 25,20%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 620 000K ÷ $10 184 000K
= 35,55%


Analiza porównawcza

2022