Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 581 000 1 879 000 495 000 139 000 334 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 216 000 205 000 139 000 147 000 152 000
Należności w tys. USD 399 000 531 000 532 000 407 000 474 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 740 000 954 000 950 000 1 006 000 1 939 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,26 2,74 1,23 0,69 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 581 000K + $216 000K + $399 000K) ÷ $1 740 000K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022