Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 760 000 797 000 1 581 000 1 920 000 1 723 000 1 205 000 1 879 000 2 326 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 188 000 202 000 216 000 146 000 165 000 206 000 205 000 146 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 707 000 1 650 000 1 740 000 1 054 000 941 000 984 000 954 000 1 524 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,14 0,61 1,03 1,96 2,01 1,43 2,18 1,62

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 760 000K + $188 000K) ÷ $1 707 000K
= 1,14


Analiza porównawcza

2023/Q2